Mitä?


tutkimus ja kirjoittaminen

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu taiteen ja uskonnollisuuden/henkisyyden monitahoisiin yhteyksiin. Etsin aiheeseen erilaisia näkökulmia monesta eri suunnasta: valokuvia, satukuvituksia ja kirkkotaidetta katsellen, luovuuden ja esoteerisuuden yhteyksiä pohtien. Kirjoitan tuntemistani aihealueista erilaisia tekstejä tieteellisistä tutkimuksista näyttelykatalogien yleistajuisiin artikkeleihin. Kehittyminen luovan tieto- ja tutkimuskirjoittamisen saralla vetää tällä hetkellä kovasti puoleensa.

julkaistuja tekstejä

taide- ja kulttuuriprojektit
Mitä tiede voisi ammentaa taiteellisesta työskentelystä? Taide- ja kulttuuriprojekteissani olen etsinyt ja tutkinut rajaa näiden kahden välillä. Kirjoittamisen ohella kameran kanssa työskentely tuntuu luontevalta. Yhteisötaiteellisesti painottuneet valokuvaustyöpajat ja kiinnostuksen kohteitteni visuaalinen tutkiminen ovat ohjanneet toimintaani paljossa. Viime vuosina olen perehtynyt myös terapeuttisen valokuvauksen menetelmiin.

koulutus- ja luennot
Erilaiset luennot, yhdessäoppiminen ja keskustelut ovat kuljettaneet minua kansainvälisistä seminaareista kansalaisopistoihin, yliopisto-opiskelijoiden parista tiedonhaluisen museoyleisön eteen. Vuodesta 2007 lähtien olen opettanut ja koordinoinut taiteeseen ja uskontoon liittyviä kursseja Turun yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa. Kenties parhaat hetkeni opettajana olen kokenut luovien opiskelijoiden kanssa – kokeilevasti opettaen, yhdessä keskustellen ja toisiamme haastaen. Yleistajuisten luentojen ja työpajojen saarekkeina taas ovat toimineet museot ja kirjastot. Kuluvan vuoden aikana olen ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa täydennyskoulutusta uskonnonopettajille uskonnollisuuden merkityksistä taiteessa.

esitelmiä ja yleisöluentoja

avainsanoja: taide ja uskonto, länsimainen esoteerisuus, okkultismi, mystiikka, taiteen henkistyminen, symbolismi, (henki)valokuvaus, kuvitustaide, fin-de-siécle, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen, moderni henkisyys