Mitä?


tutkimus ja tietokirjoittaminen

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu taiteen ja uskonnollisuuden/henkisyyden monitahoisiin yhteyksiin. Etsin aiheeseen erilaisia näkökulmia monesta eri suunnasta: kuvataidetta, kirkkotaidetta, satukuvituksia ja valokuvia katsellen, luovuuden ja esoteerisuuden yhteyksiä pohtien. Kirjoitan ja toimitan tuntemistani aihealueista tietokirjoja. Kirjoitan myös erilaisia tekstejä tieteellisistä tutkimuksista näyttelykatalogien yleistajuisiin artikkeleihin. Kehittyminen luovan tieto- ja tutkimuskirjoittamisen saralla vetää tällä hetkellä kovasti puoleensa. Otan mielelläni vastaan erilaisia kirjoitus- ja toimitustöitä.

julkaistut teokset ja artikkelit

näyttelykuratointi, kulttuurintuotanto ja taideprojektit
Taidenäyttelyiden kuratoiminen on tarjonnut kiehtovan mahdollisuuden tarinallistaa ja visualisoida tutkimusaiheideni teemoja. Mitä tiede voisi ammentaa luovasta tai taiteellisesta työskentelystä – entä toisinpäin? Kulttuurintuotannon ja taiteen projekteissani olen saanut pohtia rajaa näiden kahden välillä. Kirjoittamisen ja kuratoimisen ohella kameran kanssa työskentely on tuntunut luontevalta. Olen vuosien varrella ollut mukana järjestemässä muun muassa yhteisötaiteellisia valokuvaustyöpajoja. Tarkempia tietoja projekteistani löydät portfoliostani.

opettaminen, koulutukset ja asiantuntijaluennot
Erilaiset luennot, yhdessäoppiminen ja keskustelut ovat kuljettaneet minua kansainvälisistä seminaareista kansalaisopistoihin, yliopisto-opiskelijoiden parista tiedonhaluisen museoyleisön eteen. Vuodesta 2007 lähtien olen opettanut ja koordinoinut taiteeseen ja uskontoon liittyviä kursseja Turun yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa. Kenties parhaat hetkeni opettajana olen kokenut luovien opiskelijoiden kanssa – kokeilevasti opettaen, yhdessä keskustellen ja toisiamme haastaen. Yleistajuisten luentojen ja työpajojen saarekkeina taas ovat toimineet museot ja kirjastot. Olen ollut viime vuosina myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa täydennyskoulutusta uskonnonopettajille uskonnollisuuden merkityksistä taiteessa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat luennoitsijaa yleisötapahtumaan tai koulutukseen.

esitelmiä ja yleisöluentoja

avainsanoja: taide ja uskonto, länsimainen esoteerisuus, okkultismi, mystiikka, taiteen henkistyminen, symbolismi, (henki)valokuvaus, kuvitustaide, fin-de-siécle, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen, moderni henkisyys