Mitä?


tutkimus ja kirjoittaminen

Tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistuu taiteen ja uskonnollisuuden/henkisyyden monitahoisiin yhteyksiin. Etsin aiheeseen erilaisia näkökulmia monesta eri suunnasta: kuvataidetta, kirkkotaidetta, satukuvituksia ja valokuvia katsellen, luovuuden ja esoteerisuuden yhteyksiä pohtien. Kirjoitan tuntemistani aihealueista erilaisia tekstejä tieteellisistä tutkimuksista näyttelykatalogien yleistajuisiin artikkeleihin. Kehittyminen luovan tieto- ja tutkimuskirjoittamisen saralla vetää tällä hetkellä kovasti puoleensa.

julkaistut teokset ja artikkelit

näyttelyt, kulttuurintuotanto ja taideprojektit
Taidenäyttelyiden kuratoiminen on tarjonnut kiehtovan mahdollisuuden tarinallistaa ja visualisoida tutkimusaiheideni teemoja. Mitä tiede voisi ammentaa luovasta tai taiteellisesta työskentelystä – entä toisinpäin? Kulttuurin tuotannon ja taiteen projekteissani olen tutkinut rajaa näiden kahden välillä. Kirjoittamisen ja kuratoimisen ohella kameran kanssa työskentely on tuntunut luontevalta. Olen ollut mukana muun muassa yhteisötaiteellisten valokuvaustyöpajojen järjestämisessä. Tarkempia tietoja projekteistani löydät portfoliostani.

opettaminen, koulutukset ja asiantuntijaluennot
Erilaiset luennot, yhdessäoppiminen ja keskustelut ovat kuljettaneet minua kansainvälisistä seminaareista kansalaisopistoihin, yliopisto-opiskelijoiden parista tiedonhaluisen museoyleisön eteen. Vuodesta 2007 lähtien olen opettanut ja koordinoinut taiteeseen ja uskontoon liittyviä kursseja Turun yliopistossa ja muissa oppilaitoksissa. Kenties parhaat hetkeni opettajana olen kokenut luovien opiskelijoiden kanssa – kokeilevasti opettaen, yhdessä keskustellen ja toisiamme haastaen. Yleistajuisten luentojen ja työpajojen saarekkeina taas ovat toimineet museot ja kirjastot. Olen ollut viime vuosina myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa täydennyskoulutusta uskonnonopettajille uskonnollisuuden merkityksistä taiteessa.

esitelmiä ja yleisöluentoja

avainsanoja: taide ja uskonto, länsimainen esoteerisuus, okkultismi, mystiikka, taiteen henkistyminen, symbolismi, (henki)valokuvaus, kuvitustaide, fin-de-siécle, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen, moderni henkisyys