Julkaisut

Voit tutustua suureen osaan kirjoittamistani teksteistä Academia.edu -sivullani. Osaan löytyy linkki myös tältä sivulta.

 • Nina Kokkinen. 2019. Totuudenetsijät. Totuudenetsijät – Esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa. Tampere: Vastapaino.
 • Nina Kokkinen. 2019. Totuudenetsijät. Vuosisadanvaihteen okkulttuuri ja moderni henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa. Turku: Turun yliopisto.
 • Nina Kokkinen. 2018. “Esoteerisuuden tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita.” Tahiti – Taidehistoria tieteenä, vol 8 nro 2 (2018): Taide, taikuus ja yliluonnollinen. Helsinki: Taidehistorian seura, 50–54. https://tahiti.journal.fi/article/view/76560
 • Nina Kokkinen & Lotta Nylund, 2017. “Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)” – Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön taidekokoelma. Helsinki: Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse, 80–89.
 • Nina Kokkinen, 2015. “Totuudenetsijä – Avain Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksiin” – Elämän harjulla. Akseli Gallen-Kallela ja Jusélius-mausoleumi. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 17–35.
 • Nina Kokkinen, 2013. ”Occulture as an Analytical Tool in the Study of Art” – Occulture and Modern Art – Special issue in Aries – Journal for the Study of Western Esotericism. Guest-edited by Nina Kokkinen and Tessel M. Bauduin, 7–36.
 • Nina Kokkinen, 2013. ”Hugo Simberg’s Art and the Widening Perspective into Swedenborg’s Ideas” – Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: Context, Content, Contribution. Stockholm: Center for History of Science, The Royal Swedish Academy of Sciences, 246–266.
 • Nina Kokkinen, 2012. ”Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa” – Tahiti – Taidehistoria tieteenä 3/2012. http://tahiti.fi/03-2012/
 • Nina Kokkinen, 2011. ”The Artist as Initiated Master. Themes of Fin-de-Siècle Occulture in the Art of Akseli Gallen-Kallela” – Fill Your Soul! Paths of Research into the Art of Akseli Gallen-Kallela. Espoo: The Gallen-Kallela Museum, 46–59.
 • Nina Kokkinen, 2010. ”Jumalan pojat. Tolstoilaisuuden ja teosofian kohtaamisia vuosisadanvaiheessa” – Minna Turtiainen & Tuija Wahlroos (toim.) Maaemon lapset – Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 33–41.
 • Nina Kokkinen, 2010. ”Mitä on pyhä taide?” – Suomen uskonnonopettajain liiton jäsenlehti Synsygus 5/2010, Pyhä taiteessa -teemanumero, 12–14.
 • Nina Kokkinen, 2010. ”Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa syntisin. Lumikki-kuvitukset 1800- ja 1900-luvun vaihteen visuaalisten virtausten pyörteissä” – Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia II. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 11–42.
 • Nina Kokkinen, 2008. ”Kuoleman, ylösnousemuksen ja tuonpuoleisen kuvia. Mark Rothkon taide 1900-luvun puolivälin myyttisessä kontekstissa” – Teologinen aikakauskirja / Teologisk Tidskrift 2/2008, 144-156.
 • Nina Kokkinen, 2008. ”The Art of Mystification. Esotericism Differentiated in the Definition of Finnish Symbolism” – Tore Alhbäck (ed.) Western Esotericism. Scripta Instituti Donneriani Aboensis Vol. 20. Åbo: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 98–111.
 • Nina Kokkinen, 2007. ”Constructing Experiences of Sacred and Eternal. Visualisations of Mircea Eliade’s archetypal Centre in Fairy Tale Illustrations” – Mika Kylänen & Anna Häkkinen (eds.) Articles on Experiences 5 – Art & Experience. Rovaniemi: Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry, 24–45.
 • Nina Kokkinen, 2006. ”Uskonnontutkimus prosessina. Russell T. McCutcheonin kirjoitukset kiistelyn, nyökyttelyn ja neuvottelun kohteena” – Uskonnontutkija / religionsforskare 2/2006. http://www.uskonnontutkija.fi/
 • Nina Kokkinen, 2006. ”Viisasten kiveä takomassa. Fantasia-animaatioelokuvan jungilaista tulkintaa alkemian termein” – Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (eds.) Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 133–152 .
 • Nina Kokkinen, 2003. ”Ruususen unet. Tarina uinuvasta prinsessasta ja kahden kuvittajan satumaailmasta” – Sisko Ylimartimo ja Riitta Brusila (toim.) Käyttökuvan muotoja merkityksiä ja mahdollisuuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 189-206.