Julkaisut

Voit tutustua suureen osaan kirjoittamistani artikkeleista Academia.edu -sivullani. Osaan löytyy linkki myös tältä sivulta.

Monografiat ja toimitetut teokset

Artikkelit

 • 2023, ”Utställningen Österländsk andlighet – en forskande kurators tankar” – Katsomukset.fi, Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotiede.
 • 2022, yhdessä Tiina Mahlamäen kanssa. ”Mediaalisia veistoksia ja kanavoitua tekstiä. Lumotusta naistoimijuudesta taiteessa ja kirjallisuudessa” – Tiina Mahlamäki & Minna Opas. Uushenkisyys. Helsinki: SKS, 163-197.
 • 2022, yhdessä Riikka Niemelän kanssa. ”Kuvista, etiikasta ja vaikeuden sietämisestä” – Tahiti – taidehistoria tieteenä vol 12. nro 1 (2022). Helsinki: Taidehistorian seura, 4-6.
 • 2022, ”Okkulttuuri” – Tieteen termipankki, Helsingin yliopisto.
 • 2022, ”Etsijyys” – Tieteen termipankki, Helsingin yliopisto.
 • 2021, yhdessä Marja Lahelman kanssa. ”Sigrid af Forselles ja henkisen taiteen uusi ilmaisu” – Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen. Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Helsinki: Teos, 209-239.
 • 2021, yhdessä Riikka Niemelän kanssa. ”Taidehistoriasta toisaalle – rajapintoja ja uusia suuntia” – Tahiti – taidehistoria tieteenä vol 11. nro 2 (2021): Taidehistoriasta toisaalle. Helsinki: Taidehistorian seura, 5-7.
 • 2021. ”Artists as truth-seekers Focusing on agency and seekership in the study of art and occulture” – Approaching Religion, vol 11. no. 1 (2021), 4-27.
 • 2021, yhdessä Ruth Illmanin kanssa. ”Seekers of the spiritual art and higher wisdom Encounters between art and esotericism” – Approaching Religion, vol 11. no. 1 (2021), 1-3.
 • 2020, yhdessä Tiina Mahlamäen kanssa. ”Henkisyys, uushenkisyys ja esoteerisuus” Heikki Pesonen & Tuula Sakaranaho (toim.): Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Helsinki: Gaudeamus, 204-213.
 • 2020. ”Initiaatio taiteen ja esoteerisuuden risteyksessä” – Nina Kokkinen & Lotta Nylund (toim.) Hengen aarteet. Esoteerisuus Suomen taidemaailmassa 1890–1950. Helsinki: Parvs, 8-23.
 • 2020. ”Ilona Harima ja mediaalinen taide” – Nina Kokkinen & Lotta Nylund (toim.) Hengen aarteet. Esoteerisuus Suomen taidemaailmassa 1890–1950. Helsinki: Parvs, 92-99.
 • 2020, yhdessä Tiina Mahlamäen ja Maarit Leskelä-Kärken kanssa. ”Esoteerisuus taiteessa ja kirjallisuudessa”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 221-246.
 • 2020, yhdessä Tiina Mahlamäen kanssa. ”Näkökulmia esoteerisuuteen ja okkultismiin”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 11-30.
 • 2020, yhdessä Johannes Laineen kanssa. ”Ruusuristiläisyys ja Pekka Ervastin perintö”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 113-132.
 • 2020, yhdessä Jussi Sohlbergin kanssa. ”Esoteerisuus, new age ja uushenkisyys – kehityssuuntia 1900-luvun loppupuolelta nykypäivään”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 269-290.
 • 2020. ”Esoteerisuus taiteilijoiden työkaluna” – Skeptikko, 1/2020, 20–22.
 • 2020. ”Taidenäyttely kokemuksellisena polkuna esoteerisuuteen” – Katsomukset.fi, Helsinki: Helsingin yliopiston uskontotiede.
 • 2019. “Lektio: Totuudenetsijät. Vuosisadanvaihteen okkulttuuri ja moderni henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa.” Tahiti – Taidehistoria tieteenä 3/2019. https://tahiti.journal.fi/issue/view/6099
 • 2018. “Esoteerisuuden tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita.” Tahiti – Taidehistoria tieteenä, vol 8 nro 2 (2018): Taide, taikuus ja yliluonnollinen. Helsinki: Taidehistorian seura, 50–54. https://tahiti.journal.fi/article/view/76560
 • 2017, yhdessä Lotta Nylundin kanssa. “Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)” – Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön taidekokoelma. Helsinki: Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse, 80–89.
 • 2015. “Totuudenetsijä – Avain Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksiin” – Elämän harjulla. Akseli Gallen-Kallela ja Jusélius-mausoleumi. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 17–35.
 • 2013. ”Occulture as an Analytical Tool in the Study of Art” – Occulture and Modern Art – Special issue in Aries – Journal for the Study of Western Esotericism. Guest-edited by Nina Kokkinen and Tessel M. Bauduin, 7–36.
 • 2013. ”Hugo Simberg’s Art and the Widening Perspective into Swedenborg’s Ideas” – Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: Context, Content, Contribution. Stockholm: Center for History of Science, The Royal Swedish Academy of Sciences, 246–266.
 • 2012. ”Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa” – Tahiti – Taidehistoria tieteenä 3/2012. http://tahiti.fi/03-2012/
 • 2011. ”The Artist as Initiated Master. Themes of Fin-de-Siècle Occulture in the Art of Akseli Gallen-Kallela” – Fill Your Soul! Paths of Research into the Art of Akseli Gallen-Kallela. Espoo: The Gallen-Kallela Museum, 46–59.
 • 2010. ”Jumalan pojat. Tolstoilaisuuden ja teosofian kohtaamisia vuosisadanvaiheessa” – Minna Turtiainen & Tuija Wahlroos (toim.) Maaemon lapset – Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 33–41.
 • 2010. ”Mitä on pyhä taide?” – Suomen uskonnonopettajain liiton jäsenlehti Synsygus 5/2010, Pyhä taiteessa -teemanumero, 12–14.
 • 2010. ”Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa syntisin. Lumikki-kuvitukset 1800- ja 1900-luvun vaihteen visuaalisten virtausten pyörteissä” – Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (toim.) Kuvakulmia II. Kirjoituksia kuvista, taiteellisista tuotannoista ja visuaalisista viesteistä. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 11–42.
 • 2008. ”Kuoleman, ylösnousemuksen ja tuonpuoleisen kuvia. Mark Rothkon taide 1900-luvun puolivälin myyttisessä kontekstissa” – Teologinen aikakauskirja / Teologisk Tidskrift 2/2008, 144-156.
 • 2008. ”The Art of Mystification. Esotericism Differentiated in the Definition of Finnish Symbolism” – Tore Alhbäck (ed.) Western Esotericism. Scripta Instituti Donneriani Aboensis Vol. 20. Åbo: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 98–111.
 • 2007. ”Constructing Experiences of Sacred and Eternal. Visualisations of Mircea Eliade’s archetypal Centre in Fairy Tale Illustrations” – Mika Kylänen & Anna Häkkinen (eds.) Articles on Experiences 5 – Art & Experience. Rovaniemi: Lapland Centre of Expertise for the Experience Industry, 24–45.
 • 2006. ”Uskonnontutkimus prosessina. Russell T. McCutcheonin kirjoitukset kiistelyn, nyökyttelyn ja neuvottelun kohteena” – Uskonnontutkija / religionsforskare 2/2006. http://www.uskonnontutkija.fi/
 • 2006. ”Viisasten kiveä takomassa. Fantasia-animaatioelokuvan jungilaista tulkintaa alkemian termein” – Mari Mäkiranta & Riitta Brusila (eds.) Puheenvuoroja kuvista ja kuvallisesta kulttuurista. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 133–152 .
 • 2003. ”Ruususen unet. Tarina uinuvasta prinsessasta ja kahden kuvittajan satumaailmasta” – Sisko Ylimartimo ja Riitta Brusila (toim.) Käyttökuvan muotoja merkityksiä ja mahdollisuuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 189-206.