Esitelmiä ja luentoja

Esimerkkejä luentojeni aihealueista

 • Uskonnollisuus/henkisyys/esoteerisuus taiteessa
 • Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taide
 • Ilona Hariman ja Meri Genetzin taide
 • 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen taide
 • Uskonto taiteessa, mediassa ja populaarikulttuurissa
 • Mediaalinen taide, automaattipiirtäminen ja -maalaaminen
 • Länsimainen esoteerisuus ja mystiikka, uushenkisyys, New Age -henkisyys
 • Sadut ja myytit taiteessa
 • Mielikuvitus, luovuus ja henkisyys


Alustukset tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa

 • ”‘Eastern Spirituality’ in Arts: Inspiration, Appropriation, Conversation”. Alustus ja paneelikeskustelu yhdessä Linda Annusen, Måns Broon, Ville Husgafvelin kanssa Donner-instituutin ja LeNeRe-tutkimushankkeen järjestämässä  kansainvälisessä Religion and Spirituality as Sites of Learning -konferenssissa. 15.5.2023, Turku.
 • “Questioning the Seekers. Reflecting ‘the Esoteric’ in Art from the late 19th Century to the Present“. Alustus kansainvälisessä Conjuring Creativity — Art and the Esoteric Beyond the Antropocene -seminaarissa. 21.-23.10.2022, Fylkingen, Tukholma.
 • “Artists as Truth-Seekers—Focusing on Agency in the Study of Art and Occulture”. Alustus kansainvälisessä konferenssissa Western Esotericism and Creativity: Art, Performance and Innovation. ESSWE8, Biannual Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism. University College Cork, Irlanti, 5.7.2022.
 • ”’Sun, the Electric Fire of all Life’ – The Sun and Fire in the Culture of Esotericism”. Panel discussion with Marja Lahelma, Tiina Mahlamäki, Susanna Välimäki & Jasmine Westerlund. Other performers: Patrik Kleemola and Pirkko Tolmunen. Aboagora – between Arts and Sciences -symposium. Sibelius Museum, 18.8.2021, Turku.
 • ”Taide polkuna korkeampaan, henkiseen tietoon?” Keynote-esitelmä Viisas taide, avoin mieli? Taiteen ja esoteerisuuden kohtaamisia -symposiumissa. Amos Rex, 25.8.2020, Helsinki.
 • Salattu, piilotettu, näkymätön? Näkökulmia taiteen ja esoteerisuuden tutkimukseen” -esitelmä valtakunnallisilla taidehistorian päivillä yhdessä Marja Lahelman kanssa, Turun yliopisto, 28.–29.11.2019.
 • ”Väitöstutkija tietokirjailijana” -esitelmä Turun yliopiston tohtoriohjelma Junon ja Eetoksen järjestämässä Elä ja julkaise! Tieteellisen julkaisemisen muodot, käytännöt ja tulevaisuus -seminaarissa. Turun yliopisto, 31.10.2019.
 • ”The eyes of my soul have opened: Clairvoyance in Akseli Gallen-Kallela’s art”. Alustus Donner Instituutin ja Uuden etsijät -tutkimushankkeen kansainvälisessä konferenssissa Approaching esotericism and mysticism: Cultural influences. Åbo Academi, 5.–7.6.2019, Turku. Lue esitelmästä täältä.
 • ”Visualizing the Invisible. Clairvoyance in Finnish Art at the Turn of the 20th Century”. Esoterian ja vapaamuurariuden historiaa käsittelevä kansainvälinen konferenssi Edges of Freemasonry II: Lived Esotericism and the Western Modernity.  Tampereen yliopisto, 30.8.2019.
 • ”Selvänäköisyys ja taide”. Alustus Esoteerisuuden jäljillä. Uuden etsijät -tutkimushankkeen aloitusseminaarissa. Turun yliopisto, 29.5.2018.
 • ”Shifting the Focus: from Art as Religion to Artmaking as Religioning”. Alustus Art Approaching Science and Religion -konferenssissa, järjestäjinä AmosLAB/Amos Anderson Laboratory for Artful Making and The Donner Institute for Research in Religious and Cultural History, 11.-13.5.2016, Turku.
 • ”Taide, esoteerisuus ja toiset todellisuudet”. Esitelmä Esoteerisuus ja Kummat kokemukset: toisia todellisuuksia tutkimassa -seminaarissa, järjestäjinä Uuden etsijät -hanke, Kumma-verkosto ja SELMA, 29.4.2016, Turun yliopisto.
 • ”Totuudenetsijöiden jäljillä – henkisyyden teemoja Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen taiteessa”. Luento Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen juhlaseminaarissa, järjestäjinä Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaine, Gallen-Kallelan Museo, Halosenniemen museo sekä Pekka Halosen seura. Helsingin yliopisto, 19.11.2015.
 • ”Mestareiden mediaalista taidetta? Yhtäläisyyksiä ja eroja Akseli Gallen-Kallelan ja Hilma af Klintin taiteen tekemisen tavoissa”. Alustus Liikkeellä: Todelliset ja kuvitteelliset tilat, rajat ja siirtymät 1800-luvulla. 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi. Tampere 29.-30.1.2015. [Myös session puheenjohtaja.]
 • ”Sadan vuoden takainen unheimlich: henkimaailma fin-de-sièclen valokuvassa ja kuvataiteessa”. Alustus Abjekti, Groteski ja Unheimlich -seminaarissa. Aalto yliopisto (valokuvataide), Helsinki 5.3.2015.
 • ”Tiedon rajoilla – okkulttuuri ja yliaistit vuosisadanvaihteen taiteessa”. Alustus Järki ja tunteet 1800-luvulla. 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi. Turku 31.1.-1.2.2013.
 • ”Fin-de-Siècle Occulture and Nationalism Intertwined. The Visual Re-interpretation of Christ in Akseli Gallen-Kallela’s Lemminkäinen’s Mother”. Presentation at the Edges of Freemasonry – Western Esotericism and the Enlightenment conference organized by University of Tampere School of Social Sciences and Humanities. Tampere, Finland, 7.–8.9.2012.
 • ”Occult Interpretations in the Finnish Fin-de-Siècle Art Field”. Presentation at the Lux in Tenebris. The Visual and the Symbolic in Western Esotericism. The Third Biennial Conference of the ESSWE. Szeged, Hungary, 6.-10.7.2011.
 • ”The Hermetic Initiation to Divinity and the Sublimation of the Modern Artist”. Presentation at the Between Light and Darkness – International Symposium on Fin-de-siècle Symbolism organized by the Academy of Fine Arts in Helsinki, the Department of Art History at the University of Helsinki, and the Ateneum Art Museum – Finnish National Gallery. Helsinki, Finland, 9.-10.12.2010.
 • ”Hugo Simberg’s Art and the Widening Perspective into Swedenborg’s Ideas”. Presentation at the Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: Context, Content, Contribution symposium. The Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm 7.–9.6.2010.
 • ”The Borders of Interpreting Artwork – Balancing Between Artist’s Intentions and Other Contexts”. Presentation at the From Topos to Topic. Recent Shifts in Spatial Approaches to Religion and Folklore seminar, Turku 8.–9.10.2009.
 • ”Openings for Power-orientated Conceptualisations of Western Esotericism”. Presentation at the Twenty Years and More – Research into Minority Religions, New Religious Movements and ‘the New Spirituality’ conference organised by CESNUR: Center for Studies on New Religions. London, United Kingdom, 16.-20.4.2008.
 • ”Who Gets to Enter the Sacred Center? Mircea Eliade´s Utopia Visualized in Mythic Art”. Presentation at the Utopias and Young Adult Literature – Researching the Fantastic seminar organised by Finnish Institute for Children’s Literature. Tampere, Finland, 24.- 25.7.2008.
 • ”The Concept of Esotericism in Finnish Symbolist Art”. Presentation at the Western Esotericism Conference organised by the Donner Institute. Turku, Finland, 15.-17.8.2007.

Yleistajuiset asiantuntijaesitelmät

 • ”Idän henkisyys”. Alustus ja paneelikeskustelu yhdessä Silvia Hosseinin, Leila Koivusen ja Ville Husgafvelin kanssa, Villa Gyllenberg, Helsinki 6.5.2023.
 • ”Idän henkisyys Suomen taiteessa”. Kuraattorin kierros näyttelyssä Idän henkisyys, Villa Gyllenberg, Helsinki 24.4.2023 ja 10.6.2023.
 • ”Luonnonmystiikkaa ja esoteerista henkisyyttä Juseliuksen mausoleumissa”. Yleisöluento Gallen-Kallelan Museon ja Svenska kulturfonden i Björneborgin järjestämässä juhlaseminaarissa Karhujen kaupungissa – Akseli Gallen-Kallelan aika Porissa, Mikaelsgården, Pori  28.1.2023.
 • ”Puhtaan henkisyyden etsintää Suomen taiteessa 1900-luvun alussa”, yhdessä Marja Lahelman kanssa. Tieteen päivät, Helsingin yliopisto, 14.1.2023.
 • ”Suomen kultakauden taiteilijat henkimaailmaa luotaamassa”. Kaarinan taideyhdistyksen yleisöluento, Kaarina-sali 18.11.2021.
 • ”Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria”. Keskustelu yhdessä Maarit Leskelä-Kärjen ja Tiina Mahlamäen kanssa Naantalin kirjajuhlilla 15.8.2021.
 • ”Meedioita ja selvänäköisiä mestareita – Esoteerinen henkisyys Suomen kultakauden taiteessa”. Verkkoluento Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikolla 15.7.2021.
 • ”Esoteerinen henkisyys Suomen kultakauden taiteessa”. Yleisöluento Serlachius-museo Gustafissa 19.2. ja Ruoveden kirjastossa 20.2.2020.
 • Taiteilijoiden Ruovesi ja vuosisadanvaihteen okkulttuuri”. Taiteilijoiden Ruovesi -näyttelyn yleisöluento, Ateneum, Helsinki, 15.1.2020.
 • ”Meedioita ja magnetisteja – suomalaistaiteilijat selvänäköisinä mestareina”. Sielun silmä -näyttelyn kuraattorinkierros, Tikanojan taidekoti, Vaasa, 7.12.2019.
 • ”Suomen taiteen kultakauden esoteerinen henkisyys”. Mikkelin kesäyliopisto, 20.11.2019.
 • ”Henkimaailman näkyjä ja viisaita mestareita – esoteerinen henkisyys Pekka Halosen taiteessa” Halosenniemi, Tuusula, 14.11.2019.
 • ”Kultakauden taiteilijat henkimaailmaa luotaamassa”. Henkimaailman juttuja -näyttelyyn liittyvä luentosarja. Museo Skogster, Hämeenlinna, 23.10.2019.
 • Totuudenetsijät Tuomiokirkossa – Hugo Simbergin taiteen salatut merkitykset”.  Tampereen Tuomiokirkko, Tampereen tapahtumien yönä 8.8.2019.
 • ”Meedioita ja magnetisteja – suomalaistaiteilijat selvänäköisinä mestareina”. Sielun silmä -näyttelyn kuraattorinkierros, Gallen-Kallelan museo, Espoo 26.5.2019.
 • ”Taide, henkisyys ja estetiikka”. Keskustelutilaisuus nykytaiteen ja henkisyyden rajapintoja tutkivan Näytöksiä-hankkeen yhteydessä. Turun tuomiokirkko, Turku, 10.3.2019.
 • Taiteen ja luonnon pyhyyttä käsittelevä keskustelutilaisuus. Valokuvataiteilija Lilli Haapalan näyttelyn yhteydessä. Valokuvakeskus Peri, Turku, 5.12.2017.
 • Totuudenetsijät tieteen ja henkisyyden rajamailla”. Tiedettä ja mystiikkaa -keskustelutilaisuus. Galleria Ama, Helsinki, 24.11.2017.
 • ”Lemminkäisen äiti vuosisadanvaihteen vaihtoehtoisemman henkisyyden valossa”. Gallen-Kallelan museo, Espoo, 12.5.2017.
 • ”Uusia näkökulmia Juselius-mausoleumin maalauksiin”. Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto, Pori, 31.3.2015.
 • ”Salattu, näkymätön ja henkinen taiteen ja valokuvauksen historiassa”. Unikuvia-työpaja. Vanhan Suurtorin Galleria, Turku, 30.1.2013.
 • ”Pyhän ja pahan piirtoja taiteessa”. Pyhyyden, pahuuden ja unen jäljillä – Kohtaamisia pimeydessä Studia Generalia -luentosarjan yleisöluento. Tapahtuma on osa Pimeyden 876 sävyä Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihanketta. Turun yliopisto. Turku, 28.9.2011.
 • ”Mestareiden jalanjälissä Sadun metsässä”. Aino ja Jean Sibeliuksen kotimuseo Ainolan ohjelmaillan yleisöluento. Ainola. Järvenpää, 17.8.2011.
 • ”Iankaikkisen metsän salaisuudet Akseli Gallen-Kallelan taiteessa”. Ota sielusi täyteen! Näkökulmia Akseli Gallen-Kallelan symbolismiin -teemapäivän yleisöluento, Gallen-Kallelan museo. Espoo, 29.5.2011.
 • ”Symbolinen kuolema taiteessa”. Voimaa varjosta – tunnustuksettomaan taideretriittiin johdatteleva luento. Tapahtuma on osa Pimeyden 876 sävyä Turku 2011 -kulttuuripääkaupunkihanketta. Heinänokan leirikeskus, Turku, 5.11.2010.
 • ”Taiteilijoiden unikuvia matkoista tuonpuoleiseen – ja takaisin”. Kuolema ja sen monet kasvot -näyttelyyn liittyvä luento. Turun kaupunginkirjasto. Turku, 2.11.2010.
 • ”Tolstoilaisuuden ja teosofian kytköksiä”. Kantona kaskessa: puheenvuoroja tolstoilaisuudesta Suomen aatehistoriassa -teemapäivän yleisöluento. Gallen-Kallela museo. Espoo, 15.8.2010.
 • ”Vuosisadanvaihteen taiteilijat Kalevalan salatun viisauden jäljillä”. Kalevala-juhlavuoden näyttelyyn liittyvä yleisöluento. Turun Taidemuseo. Turku, 14.10.2010.
 • ”Johdatusta mystiikan perinteisiin antiikista keskiajalle”. Seinäjoen kansalaisopiston & Seinäjoen seudun joogayhdistyksen järjestämä yleisöluento, Seinäjoen kaupungintalo. Seinäjoki, 18.11.2007.